Gör din bostad mer värd

Vad är värdehöjande? Det är mycket som väger in. Naturligtvis handlar det om utbud och efterfrågan, som bland annat styrs av omständigheter och förutsättningar, men även människors olika preferenser spelar roll. Vissa värdesätter ett lugnt område, andra ser närhet till stadens puls som eftersträvansvärt. I samma stund som en person anser att något utmanande är åtråvärt finns det andra som tycker att något bekant är mer önskvärt. Ibland är pengar värt mer än tid och andra gånger är tid ovärderlig.

När rätt saker lyfts fram vid rätt tidpunkt, i rätt kontext och på rätt sätt stärks upplevelsen vilket skapar ett ökat värde. En bra mäklare ska alltid vara ordentligt påläst, inkännande i möten med människor och uppmärksam på omvärldens utveckling. Utsikterna att lyckas presentera en bostad på helt rätt sätt förbättras avsevärt ju mer erfarenhet man har.

Under våra 25 år som företag, och med över 160 års samlad erfarenhet, har vi kontinuerligt utvecklats för att erbjuda en så värdefull helhetsupplevelse som möjligt, oavsett om du ska köpa eller sälja en bostad. Kolla in våra respektive tjänster här nedan och läs mer hur de skapar värde.

Pontuz Löfgren
Pontuz Löfgrens namnsignatur Pontuz Löfgren, VD och fastighetsmäklare