Proffsfotograf

Visar din bostads bästa sida

Hos oss på Pontuz Löfgren är alla detaljer viktiga. När vi fotograferar din bostad gör vi det med tanken att bilderna ska vara lockande men likafullt informativa: ljuset, känslan och funktionen ska få ta plats på en och samma gång.

En ”Pontuz-bild” är modern men ändå varm och med spännande detaljer. Följ oss och inspireras på Instagram.