Kolbodagatan 91

Unikt tillfälle att förvärva camping intill Kalmarsund!

Havsnära camping i fantastisk kustmiljö som ligger belägen ca 2.5 mil söder om Kalmar. 113 campingplatser, 10 tältplatser samt 30 lägenheter (varav 20 är klara för uthyrning och 10 behöver renoveras interiört innan de kan ta i bruk för uthyrning). På anläggningen finns restaurang med fullutrustat restaurangkök, gatukök, minilivs, minigolf, poolområde samt vattenrutschbana. Dessutom lekplats samt stora grönytor och fotbollsplan. Vilket detta till en riktig drömcamping för barnfamiljen! Camping är klar att tas i bruk omgående och dessutom med stor potential att utveckla ytterligare.

Byggnaderna inom campingen byggdes 1965 och har renoverats löpande.

För mer detaljerad information om campingen gå in på www.kolbodabaden.se

Totalt ca 14 hektar mark fördelat på 3 skiften. Marken längs med Skarvvägen skulle kännas lämplig att stycka av till ett passande antal villa-/fritidshustomter men det kräver en ny detaljplan. Även skiftet nr 3 (se karta) ser ju ut att kunna erbjuda trevliga villatomter men det kräver i så fall en planläggning.

Ni är varmt välkomna att i första läget åka och själva inspektera fastigheten exteriört och om det är fortsatt intressant så kontaktar ni ansvarig fastighetsmäklare för mer information eller för att boka interiöra visningar av de olika byggnaderna.

Byggnader

Vatten/avlopp
Kommunalt vatten och avlopp. Dessutom finns en egen brunn som man använder för att fylla poolerna.

Energideklaration

Status:
Utförd (2018-02-16)
Prestanda:
161 kWh/m2 år
Energiklass:
G

Fastighetsägaren har inte ägt fastigheten någon längre tid och har heller inte haft anläggningen fullt igång. Därför finns inga exakta/relevanta driftskostnader att tillgå.

Taxeringsvärden

Hyreshusmark för lokaler
655 000 kr
Hyreshusbyggnad för lokaler
2 426 000 kr (värdeår 1970)
Typkod
322, Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad
Taxeringsår
2019

Tomt

148 562 kvm.

SERVITUT/ PLANBESTÄMMELSER

Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Jordkabel
Avtalsservitut Kraftledning(2 st)
Avtalsservitut Vatten- Och Avloppsledningar
Nyttjanderätt Tele

Planbestämmelser: Detaljplan
Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Jordkabel, 08-IM1-83/8824.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 08-IM1-73/6797.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 08-IM1-83/8823.1
Last: Avtalsservitut: Vatten-Och Avloppsledningar, 08-IM1-96/7596.1
Last: Ledningsrätt Ledningar För Vatten Och Avlopp, 0880K-92/62.1
Last: Officialservitut Utrymme, 0880K-96/39.1
Last: Officialservitut Väg I Samfälld Vägmark, 08-HAG-101.2
Last: Officialservitut Väg I Samfälld Vägmark, 08-HAG-153.2
Last: Officialservitut Väg I Samfälld Vägmark, 08-HAG-83.2
Last: Officialservitut Väg, 08-HAG-101.1
Last: Officialservitut Väg, 08-HAG-414.1
Last: Officialservitut Väg, 08-HAG-83.1
Last: Officialservitut Väg,Avlopp, 08-HAG-154.1

Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Kalmar Hagbytorp GA:1 ändamål: Vägar, Vattenförsörjning, Avloppsanläggning, Grönområden, Bad- och/eller båtanläggning

NÄSTA VISNING

Kontakta mäklaren för visning.
Typ:
Bostadsfastighet
Fast.beteckning:
Hagbytorp 10:175
Adress:
Kolbodagatan 91
Område:
Kolboda
Pris:
  • Marcus Lönnbom
  • Fastighetsmäklare
  • 0480-420200
  • 070-2221753
  • Skicka e-post

Dokument

Fastighetskarta
Fastighetskarta