Bloggen

Att hitta flowet

Skrevs den 1 februari 2017

Och där swishade januari förbi. Allt är igång igen som vanligt, precis som om ingenting har hänt. Gruppen har fått en siffermässigt bra start på året, och när känslan av flow börjar infinna sig är det härligt. Vi blir bättre på att lösa problem, vi jobbar snabbare och vi har kul.

För att nå hit försöker vi hamna i olika stadier. Vi har haft en lite lugn jul och nyår, som sedan följts upp av vår traditionella kickoff där vi fyllt på med kunskap och information. Vi har, sedan vi kommit hem, kunnat smälta och diskutera det kommande året och vi har kunnat göra detta på ett avslappnat och konstruktivt sätt. Vi märker nu att rutinerna sitter, att målbilderna är tecknade och att vi kan ta oss framåt väldigt effektivt.

Samtidigt som vi håller bra fart kan vi därför hitta luckorna för återhämtning – i träning, familjetid eller andra intressen – och på så vis ta oss an nya utmaningar hela tiden. Flow handlar om att hitta allas styrkor och därefter hitta utmaningarna. Och utmaningarna i vår värld handlar om att möta människor som ska byta boende, och se till att resan mellan två boenden blir enkel och fruktsam.

För mig som en del av gruppen gäller det att hitta varje medarbetares eget flow. Och för oss som grupp handlar det om att vi ska få våra kunder att känna känslan av att komma med i det flowet. Då, och först då, har vi nått vårt mål.

Att hitta flowets namnsignatur