Välkommen in i Pontuz och hans kollegors vardag och fritid. Här bjuds du på aktuella händelser, tips och råd, funderingar och tyckanden och mycket annat som faller dem in att dela med sig om. Ofta är det Pontuz själv som skriver, men då och då hoppar någon medarbetare in som gästbloggare. Mycket nöje!

[email protected]

Inte bara sälj!

Pontuz LöfgrenPontuz Löfgren, VD och fastighetsmäklare 2019-05-28

​Vad kan jag tillföra duktiga mäklares vardag, som kan göra dem ännu bättre? Eller kanske rättare sagt: vad är det som gör en duktig mäklare duktig?

I de ”säljlistor” som finns runt om i landet – mestadels inom kedjorna, där de flesta mäklarföretag i dag ingår – är intjänad provision måttet på hur duktig du är. Pengar är med andra ord poäng.

Jag har sagt det tidigare och jag kan fortfarande tycka att yrket på så sätt är rätt så rättvist. Men jag håller bara med i vissa avseenden. Jag tycker nämligen att vi ska dra ut på den axeln i mer än ett år om den ska visa en rättvis bild. För det kan vara så att en specifik mäklare ett specifikt år lyckas dra in många poäng tack vare en specifikt stor affär – men betyder det automatiskt att han eller hon då är en bra mäklare?

Om vi istället drar ut tidsaxeln i fem år kan plötsligt andra namn dyka upp i toppen. Slumpen är inte längre avgörande. Mäklare som levererar över tid har nämligen en egenskap som är den viktigaste: mäklaren har återkommande kunder. Och återkommande kunder bygger på ett gott utfört arbete. Mäklaren har dessutom förmodligen fått bra referenser, som spridit sig och resulterat i nya affärer. Det är här jag som ledare kan göra skillnad och det är här jag vill göra skillnad.

Hos oss jobbar vi med att hela tiden utveckla vårt affärsmannaskap. Och hos oss handlar detta inte bara om sälj, även om det förstås är viktigt. Det kan exempelvis handla om att bjuda in en präst för att lära oss mer om hur vi hanterar sorg, skilsmässor och andra svårigheter – saker som vi möter ofta i vår vardag. Affärsmannaskap kan även vara att lära sig vad det är som styr upp- och nedgångar på marknaden och hur olika parametrar spelar in. Det kan också vara vårt välgörenhetsarbete och hur vi vill bidra till ett bättre Kalmar. Och det kan vara självklara saker som hur vi möter olika kulturer och vilka koder som gäller i olika länder och olika i sammanhang.

Jag får ofta frågan vad det är som driver mig som företagare inom mäklarbranschen, efter 27 år som mäklare och 25 år som egenföretagare. Och det kanske är just det faktum att mäkleri är mycket mer än deklarationsblanketter, tegelstenar och om balkongens väderstreck. Kunskapskällan är oändlig… och vi vill alltid fortsätta lära.

Pontuz Löfgrens namnsignatur

Pontuz Löfgren, VD och fastighetsmäklare