Bloggen

Inte bara siffror

Skrevs den 27 augusti 2019

”Nöjdbarhet och glädje” står det som rubrik på mitt anteckningsblock inför årets höst-kickoff. Hos många andra företag står det nog en omsättningssiffra som oftast är uppdelad i kvartal och månader. Eller så kan det stå antal affärer uppdelat i bostadsrätter, villor och kommersiella fastigheter. Men hos oss står det som sagt ”Nöjdbarhet och glädje”. Det är nämligen rubriken på höstens återsamling efter semestrarna.

Vision och fokus i verksamheten bygger på olika komponenter. Dessa komponenter bildar en helhet och helheten genererar ett resultat.

Istället för att fokusera på siffror och antal försäljningar fokuserar vi på nöjdbarhet i de affärer vi kommer att genomföra. Och nöjdbarhet hos oss innefattar trygghet i affären, skapandet i presentationen, uniciteten hos varje människa som anlitar oss, kärleken till vårt yrke och våra kunder, lärandet i varje möte samt nivån på vårt samhällsengagemang. Detta må vara kända element men för oss är de ett mantra.

”Glädje” handlar om andra viktiga bitar i samma pussel. Glädje är något som kommer inifrån – det är det interna engagemang som de som anlitar oss eller som jobbar i vår närhet ska känna av. Diskussionerna ska vara många för att vi ska fortsätta utvecklas och alla ska delta i diskussionerna. Vi värnar om allas välbefinnande, vi respekterar de fantastiska olikheter var och en besitter, vi gläds tillsammans och vi stöttar varandras utveckling och lärande.

Med ”Nöjdbarhet och glädje” får vi en stark dynamik där kunden alltid känner sig inkluderad.

Torsdag till söndag frukost har vi alla levt tillsammans under samma tak för att hitta nya infallsvinklar på vårt arbete, och tillsammans har vi förstärkt kärnvärdena i vår verksamhet och i vår tjänst. Vi är idag nästan 20 medarbetare. 20 personer med olika bakgrund, kön, ålder, kultur och kompetenser. Personer som kan leva tillsammans i fyra dagar som en stor familj, med insikten att lärandet och skapandet är livslångt och att tilliten och kärleken till varandra är livsviktig.

”Team Pontuz” är redo för att ta sig an andra halvan av 2019 och redo för att tillsammans visa Mäklarsverige att det är ”Nöjdbarhet och glädje” som är formeln för ett välmående mäklarföretag – såväl internt som hos våra kunder.


Pontuz Löfgrens namnsignatur