Bloggen

Om kampen för det goda

Skrevs den 17 november 2015

Jag försöker samla tankarna. Hopplöshet, uppgivenhet, rädsla, oro och frustration är ord som beskriver mina direkta känslor. Ankara, Beirut, Paris. Rapporteringen blir kraftigare desto närmare oss det kommer och ju mer det tränger in i väst.

Oavsett var, hur och varför det sker så drabbar det mänskligheten. Demokrati, frihet och allt det som majoriteten av oss står för hotas – oavsett plats, oavsett världsdel, oavsett religion.

Terrorister styrs inte av naturtillgångar, strategiska landsdelar eller pakter – därför går det aldrig att skydda sig, därför har ingen agerat. Hade Terror varit ett land med olja; en strategisk plats vid ett hav eller en makt i öst eller väst så hade stormakterna agerat för längesedan. Nu är det dags att de agerar för demokrati, frihet, mänsklighet – oavsett plats, oavsett världsdel, oavsett religion.

Men livet ska gå vidare. Det ska gå vidare med en ännu klarare bild av att det också kan sluta på ett ögonblick. Det är därför vi ska förvalta de dagar vi får. Det är därför vi ska skilja på det väsentliga och det oväsentliga. Det är därför vi ska våga visa kurage och det därför vi ska ge våra barn rätt värderingar. Det är därför vi ska våga ta ställning, säga nej när något är fel. Det är därför vi ska vara snabbare att berömma och mana till eftertanke innan vi ska döma.

Livet ska gå vidare. För det är bra många fler som kämpar för det goda.

Om kampen för det godas namnsignatur