Bloggen

Om vikten av förebilder

Skrevs den 17 februari 2016

Bollplank, mentorer och förebilder. Olika roller och olika betydelser, i olika faser i livet. Jag brukar poängtera vikten av att omge sig med dessa människotyper. De ungdomar som har förebilder, har en väg som leder dem till ett mål på den karta som kallas livet. De som saknar förebilder blir däremot lätt vilse och kanske går in på fel väg.

Många barn och unga har förebilder inom idrotten. Jag saknade det. Och för mig stannade idrottskarriären vid några sporadiska inhopp i division ett-fotbollen. En förebild kanske finns i din bransch, någon som du vet presterar bra, någon som vågar gå sin egen väg. Kanske är det till och med att det är så fint att det är du själv som är förebilden?

I det dagliga livet kan det kännas skönt med kloka bollplank i sin omgivning. Hur rätt man än vet att man har i sak så är det skönt att få sin ståndpunkt bekräftad av någon annan.

Som företagsledare känns det skönt att ringa någon, någon man verkligen litar på, någon jag verkligen vet säger som det är, någon klok. En mentor. Jag har förmånen att ha ett par informella mentorer. De har hjälpt mig mycket, kanske utan att de själva vet om det.

Under mina unga år cirkulerade mycket kring idrotten, medan mäkleriet har varit i fokus under senare delen av livet. Jag såg mig själv som en träningsprodukt inom idrotten, jag saknade talang och fick slita. Och i arbetslivet valde jag tidigt att jobba när vännerna levde ungdomens glada dagar. Det blev långa dagar, sjudagarsveckor och många år med endast enstaka semesterveckor. Men det gav resultat. Jag har aldrig varit rädd för att gå min egen väg. Jag har aldrig varit rädd för att säga vad jag tycker. Och många gånger har jag fått frågan vad dessa egenskaper kommer ifrån. Svaret är nog en del miljö och en del genetiskt – men en stor del tror jag handlar om en förebild.

Att på 30- och 40-talet vara kvinna och framgångsrik idrottstjej var verkligen att gå sin egen väg. Att alltid ha en bestämd åsikt i frågor och att aldrig ge sig. Att aldrig vara rädd för att säga ifrån. De egenskaperna hade min förebild. Min förebild somnade in klockan 06.30 på Alla hjärtans dag, 94 år gammal.

Sov gott, mormor!

Om vikten av förebilders namnsignatur