Bloggen

Strunta i konjunkturen!

Skrevs den 9 november 2016

Nu börjar det viskas i branschen om att festen är över för den här gången. Men har det verkligen varit en fest för alla? Hur hanterade olika företagare vägen upp ur den förra svackan, och har det gett dem ett annat utgångsläge för att nå framgång de sista åren? Vad ska man göra nu om alla kloka människor börjar tro på en sämre marknad? Och vad säger att de har rätt? Det är i det läget som det gäller att ta rätt beslut som ledare, både för sin egen del och framför allt för kundernas del.

Att satsa i lågkonjunktur lär man sig första veckan när man läser företagsekonomi. Men många råd man lär sig stannar i läroboken – de flesta gör tvärtom när det krisar. Då byts plötsligt smarta kampanjer ut mot håglös utbudsannonsering, vilket förstärker krisspiralen. Och många gånger är det tyvärr inte är marknadsavdelningen som sätter stopp för satsningarna utan det sker på vd-nivå. Samtidigt visar forskningen att företag som satsar i sämre tider har en fantastisk möjlighet till utveckling när det väl vänder.

När jag ser såväl historiskt som strategiskt på vårt eget agerande upplever jag att kontinuitet har varit ett ledord. Vi har liksom inte brytt oss så mycket om vad som står i de ekonomiska skrifterna utan har stått lite vid sidan av, både i låg- och högkonjunktur. Och det innebär ju att våra kunder hela tiden vet vad de får, oavsett det ekonomiska världsläget.

När vi nu ser framåt fortsätter vi ha skygglapparna på inför konjunkturen och vidareutvecklar istället det vi ger våra kunder. Att leda utvecklingen och ha lättförståeliga och kundanpassade tjänster har liksom varit vår medicin för att motverka eventuella lågkonjunkturer.

När vi nu ser fram mot 2017 är vi rätt säkra på att det även i år kommer att lanseras mängder med nya smarta sätt att visa bostäder, gå på visningar och delge information. Den utvecklingen kan och kommer vi aldrig att leda. Det vi istället kommer jobba ännu hårdare med är något helt annat. Vi kommer jobba stenhårt för att det personliga mötet blir så perfekt som möjligt. För är det något vi lärt oss genom åren, så är det att tekniken förändras men de som ska hantera denna teknik är fortfarande de människor som kunden möter. Det är vi som är navet i bostadsaffären och det kan ingen teknik i världen ändra på.

Strunta i konjunkturen!s namnsignatur