Bloggen

Tipshörnan: recept på långsiktig framgång

Skrevs den 28 mars 2018

Hur skapas drivkraften i företag som varit dominerande på sin marknad över lång tid? Hur agerar du som ledare för att skapa egen ny energi och hur gör du för att det hela tiden ska genereras ny energi hos medarbetarna? Hur kommer det sig att personer utvecklas så snabbt och till så höga nivåer på just ert företag?

Den här typen av frågor får jag vid olika tillfällen och på olika seminarier – och jag blir lika ställd varje gång. Gör vi verkligen så mycket som är annorlunda mot andra företag? Vad är det som händer i vår grupp som är så svårt att sätta fingret på? Hur kommer det sig att alla hos oss är högpresterande inom mäkleri?

I helgen tog jag mig verkligen tid för att fundera över de frågorna, och jag började med att försöka identifiera nycklarna och de viktigaste ingredienserna; det som är kärnan i verksamheten. Om jag kan precisera dessa har jag en större möjlighet att förädla det som är viktigt för att fortsätta leverera på en hög nivå. Och utan att gå in på de innersta detaljerna tror jag att det finns vissa byggstenar som måste finnas med för ett långsiktigt framgångsrikt företagande:

Ekonomisk trygghet. På vårt företag har vi ett för branschen unikt lönesystem med en stor grundtrygghet, vilket gör att det är företaget som tar risken i en vikande marknad och att mäklarna inte ”måste” göra affärer i alla lägen. Långsiktighet är viktigare än snabba affärer. Kundnöjdhet är viktigare är topplistor – vilket ändå oftast blir resultatet om du har nöjda kunder.
Social gemenskap. Våra rekryteringsprocesser utgår från hur personen är – inte vad hon eller han tidigare har presterat. När en av våra föreläsare för en tid sedan genomförde en enkät om vad som var den viktigaste anledningen till att man gick till jobbet så svarade alla att det var kollegorna. Rätt människor i rätt miljö är helt avgörande för att skapa dynamik och gemenskap i en grupp.
Personlig utveckling. Oavsett hur duktig du är kan du alltid utvecklas. Kanske inom jobbet, kanske som person, kanske i din relation eller kanske inom något helt annat. Det viktigaste för mig som ledare är att se till att medarbetarna i möjligaste mån får nå sin fulla potential som individer och i gruppen – det ena är inte viktigare än det andra.
Miljö. Att ha en attraktiv arbetsplats. Det kan vara det konkreta kontoret men kanske ännu mer vad som görs på kontoret för att alla ska må bra. Hos oss finns en fantastisk trivselgrupp, ett engagemang för varandra, gemensamma mål och ett genuint engagemang i varandras välmående.
Kultur. Ordet kultur är mångfacetterat. Hos oss handlar det mycket om glädje, omtanke och empati. Men det finns också en vinnarkultur. En vinnarkultur är viktig, för i den dras du med och har alltid någon nära till hands som ger dig energi när det behövs. Du behöver inte fråga om en extra energiboost – den kommer av sig själv eftersom energin hela tiden finns i rummet.
Värderingar. Att ha gemensamma värderingar om människors lika värde, att visa ett socialt engagemang och att alltid har ambitionsnivån att alla affärer ska göras så bra det bara går för alla parter.

När jag nu har fått fart på tangenterna skulle jag kunna delge massor av fler punkter som ingår i vårt dagliga arbete för att vi ska få surfa vidare längst upp på den där vågen som i grund och botten drivits fram av energier och en skapad medvind. Men jag väljer att sätta punkt här. Kanske finns det något här som kan ge ditt företag en knuff – eller kanske finns det ett korn som du kan ta med dig i det vardagliga livet?

Tipshörnan: recept på långsiktig framgångs namnsignatur