Tina Williamsson

Ordning, reda och hållbara relationer.

Sköter alla ekonomiska flöden, analyserar och följer upp. Säkerställer därtill att medarbetarna trivs och mår bra. Största fritidsintresset är att resa, Tina uppskattar såväl vita stränder som branta pister.

Kontakta
  • Tina
  • Williamsson
Ekonomi- och HR-ansvarig 070-338 87 90 [email protected]