Budgivning

Flera spekulanter, en budgivning.

Kalmar är en attraktiv kommun, och det är ofta stort intresse kring de bostäder vi säljer. När det finns flera spekulanter på en bostad så tillämpar vi budgivning.

Vi använder oss av en så kallad öppen budgivning, vilket är den vanligaste varianten. Det innebär att spekulanter lämnar sitt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och till övriga budgivare. Efter avslutad budgivning lämnas budgivningslis­tan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är under­tecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats.

Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet ska beaktas.