Säljguide villa

Sälj din villa med oss

När ni funderar på att sälja er bostad bokar vi in ett möte hos er eller på vårt kontor. Vi går igenom det bästa upplägget för er bostadsförsäljning. Vi värderar bostaden och förklarar också i detalj hur försäljningsprocessen går till.

Hos oss på Pontuz Löfgren ger vi dig dem bästa förutsättningarna för en framgångsrik bostadsförsäljning. Vi har mäklare som tillhör den absoluta toppen i Sverige.

Det finns många skäl till att välja sin mäklare med omsorg. Men, när allt kommer omkring är det slutpriset som är det viktiga för de flesta. Det är troligen det som gör att upp emot varannan Kalmarbo väljer Pontuz Löfgren. Vi ger nämligen säljarna bättre betalt än hos någon annan mäklare.

1. Träffa mäklaren

När ni funderar på att sälja er bostad bokar vi in ett möte hos er eller på vårt kontor. Vi går igenom det bästa upplägget för er bostadsförsäljning. Vi värderar bostaden och förklarar också i detalj hur försäljningsprocessen går till.

2. Homestyling & fotografering

Homestyling

Vi erbjuder alltid våra kunder två kostnadsfria konsultationstimmar med vår stylist som går ige­nom vad ni kan göra för att förbereda bostaden inför fotografering och visning. Det är många gånger de små detaljerna som gör den stora skillnaden. A och O är att skapa en röd tråd i hem­met och att skapa rymd. Detta för att göra ett så lugnt intryck som möjligt och lämna utrymme åt de potentiella köparna, så att de kan känna igen sig själva i den nya bostaden. Läs mer om homestyling här.

Proffsfotograf

Presentationen av er bostad är viktig. Vi vill att den ska hålla hög kvalitet. Därför har vi en proffsfotograf som kommer ut och fotografe­rar er bostad. Dessa bilder använder vi sedan i marknadsföringen. Läs mer om proffsfotograf här.

3. Besiktning, Energideklaration och Dolda felförsäkring

När ni lämnar in er villa till försäljning hos oss erbjuder vi er att till en förmånlig kostnad välja till vårt BED-paket. I detta paket ingår Besiktning, Energideklaration och Dolda felförsäkring. Vid försäljning av en fastighet är det bra att göra en grundläggande kontroll av fastigheten, detta görs av en besiktningsman. Det är en trygghet för er som säljer, men även för den som ska köpa. Om det finns små brister på fastigheten kan ni här åtgärda dessa innan försäljningen börjar. Vid samma till­fälle kommer även er fastighet att energideklareras, vilket är ett lagkrav från och med 1 januari 2009. Allt detta ingår i vårt BED-paket. Sälj bostaden genom oss och sov gott om natten!

4. Prospekt

Efter att ni haft en konsultation med vår stylist och vår fotograf tagit bilder på er bostad är det dags för en bostadspresentation. Ansvarig fastighetsmäklare beskriver er bostad och en presentation börjar ta form med de bilder som fotografen tagit. Självklart godkänner ni texterna innan försäljningen påbörjas. När texterna är färdiga gör vi en broschyr över er bostad. Den­na delas ut till spekulanter på visningen.

5. Marknadsföring

Ni får den maximala marknadsföringen när er bostad finns på vår hemsida och Hemnet.se. Vi har även annonser i Barometern, i facktidningar och i rikspress – där så erfordras. Som tilläggstjänst kan vi erbjuda att din bostad exponeras med film och statister.

6. Visning

Hos oss är det alltid personliga och bokade vis­ningar. Detta gör att kunden i lugn och ro kan gå igenom bostaden i den takt kunden önskar samt ställa frågor till mäklaren. Vi värnar om er integritet, därav de bokade visningarna med namn och telefonnummer. Ni har på så sätt möj­lighet att få reda på vilka som besökt er bostad.

7. Budgivning, kontrakt & tillträde

Budgivning
En budgivning kan uppkomma när flera spe­kulanter är intresserade. Vi använder oss av öppen budgivning, den vanligaste varianten. Det innebär att spekulanter lämnar sitt bud till ansvarig fastighetsmäklare, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och alla budgivare. Efter avslutad budgivning lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av båda par­ter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgiv­ning men innan köpekontraktet undertecknats är mäklaren skyldig att framföra detta bud till sälj-aren, som tar ställning till om budet ska beaktas.

Kontrakt
Då kontraktsmötet äger rum går fastighetsmäk­laren igenom kontraktet och stämmer av om det råder några oklarheter. Vid detta tillfälle har även säljaren möjlighet att teckna en dolda fel­försäkring.

Tillträde
Överlåtelse av fastigheten sker enligt överenskommelse. Vi bokar in tid och plats med köpare, säljare och bank. Vid tillträdet överlämnar fastighetsmäklaren en likvidavräkning, vilket är en ekonomisk redovisning mellan säljare och köpa­re, samt ett köpebrev, som är ett slutgiltigt kvitto på köpet. Säljaren lämnar ifrån sig nycklar och andra handlingar av vikt till köparen.

8. Efter tillträde

Flyttkartonger
När ni säljer er bostad genom oss är ni välkomna att hämta tio stycken flyttkartonger hos oss helt kostnadsfritt.

Flyttsläp
Ni får också, kostnadsfritt, låna ett flyttsläp under en dag när ni säljer er bostad genom oss.

Tillträde
Överlåtelse av fastigheten sker enligt överenskommelse. Vi bokar in tid och plats med köpare, säljare och bank. Vid tillträdet överlämnar fastighetsmäklaren en likvidavräkning, vilket är en ekonomisk redovisning mellan säljare och köpa­re, samt ett köpebrev, som är ett slutgiltigt kvitto på köpet. Säljaren lämnar ifrån sig nycklar och andra handlingar av vikt till köparen.

Skatteberäkning
Efter avslutad affär erbjuder vi er deklarations­hjälp.

Pontuz Exclusive
Ni som köper eller säljer via oss blir automatiskt VIP-kund och får ta del av exklusiva erbjudanden och spännande aktiviteter. Läs mer om Exclusivekortet här.