Säljguide villa

Sälj din villa med oss

Hos Pontuz Löfgren får du de bästa förutsättningarna för en framgångsrik bostadsförsäljning. När du funderar på att sälja din villa bokar vi in ett möte hemma hos dig eller på vårt kontor. Vi går igenom det bästa upplägget för din bostadsförsäljning, värderar bostaden och går igenom i detalj hur försäljningsprocessen går till.

Det finns många skäl till att välja sin mäklare med omsorg. Men, när allt kommer omkring är det slutpriset som är det viktiga för de flesta. Det är troligen det som gör att upp emot varannan Kalmarbo väljer Pontuz Löfgren. Vi ger nämligen säljarna bättre betalt än hos någon annan mäklare.

1. Träffa mäklaren

När du funderar på att sälja din bostad bokar vi in ett möte hos dig eller på vårt kontor. Vi går igenom det bästa upplägget för din bostadsförsäljning. Vi värderar bostaden och förklarar också i detalj hur försäljningsprocessen går till.

2. Homestyling & fotografering

Våra kunder har möjlighet att anlita Studio Kolonn för homestyling i samband med fotografering. Det är många gånger de små detaljerna som gör den stora skillnaden. A och O är att skapa en röd tråd i hemmet och att skapa rymd. Detta för att skapa ett så lugnt intryck som möjligt och lämna utrymme åt den potentielle köparen att se sig själv i bostaden.

Presentationen av din bostad är viktig. Vi vill att den ska hålla hög kvalitet. Därför har vi fotografer som kommer ut och fotograferar din bostad. Dessa bilder använder vi sedan i marknadsföringen.

Som säljare har du även möjlighet att köpa till E-styling av bostadsbilderna.

3. Besiktning, Energideklaration och Dolda felförsäkring

I samband med en försäljning har du som säljare mycket att vinna på att besiktiga bostaden. Detta skapar trygghet hos köparen och du som säljare har möjlighet att rätta till eventuella fel eller brister innan överlämning av bostaden.

Vid försäljning av en bostad ska det finnas en energideklaration som talar om hur energieffektiv byggnaden är. Deklarationen registreras hos Boverket och syftar till att ge dig en klar bild av husets totala energiprestanda.

Dolda felförsäkring skyddar dig som säljare från fel som du inte haft vetskap om och inte heller har kunnat upptäckas vid besiktning i samband med försäljning.

4. Bostadsbeskrivning

Ansvarig fastighetsmäklare beskriver din bostad och en presentation börjar ta form med de bilder som fotografen tagit. Självklart godkänner du texterna innan försäljningen påbörjas.

5. Marknadsföring

Du får den maximala marknadsföringen när din bostad finns på vår hemsida och Hemnet.se. Vi har även annonser i facktidningar och i rikspress – där så erfordras. Som tilläggstjänst kan vi erbjuda att din bostad exponeras med film och statister.

6. Visning

Hos oss är det alltid personliga och bokade vis­ningar. Detta gör att kunden i lugn och ro kan gå igenom bostaden i den takt kunden önskar samt ställa frågor till mäklaren. Vi värnar om din integritet, därav de bokade visningarna med namn och telefonnummer. Du har på så sätt möj­lighet att få reda på vilka som besökt din bostad.

7. Budgivning, kontrakt & tillträde

Budgivning
En budgivning kan uppkomma när flera spekulanter är intresserade. Vi använder oss av öppen budgivning, den vanligaste varianten. Det innebär att spekulanter lämnar sitt bud till ansvarig fastighetsmäklare, som löpande redovisar det högsta budet till dig som säljare och alla budgivare. Efter avslutad budgivning lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Du som säljare har fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av båda parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning men innan köpekontraktet undertecknats är mäklaren skyldig att framföra detta bud till dig, som tar ställning till om budet ska beaktas.

Kontrakt
Då kontraktsmötet äger rum går fastighetsmäklaren igenom kontraktet och stämmer av om det råder några oklarheter. Vid detta tillfälle har även du möjlighet att teckna en dolda felförsäkring, denna försäkring kan du teckna fram till tillträdesdagen.

Tillträde
Överlåtelse av bostaden sker enligt överenskommelse. Vi bokar in tid med köpare, säljare samt bank och ses på vårt kontor för tillträde. Vid tillträdet överlämnar fastighetsmäklaren en likvidavräkning, vilket är en ekonomisk redovisning mellan säljare och köpare samt ett köpebrev, som är ett slutgiltigt kvitto på köpet. Du lämnar vid detta tillfälle ifrån dig nycklar och andra handlingar av vikt till köparen.

8. Efter tillträde

Flyttkartonger
När du säljer din bostad genom oss är du välkommen att hämta tio stycken flyttkartonger hos oss helt kostnadsfritt.

Flyttsläp
Du får också, kostnadsfritt, låna ett flyttsläp under en dag när du säljer din bostad genom oss.

Skatteberäkning
Efter avslutad affär erbjuder vi dig deklarationshjälp.

Pontuz Exclusive
Du som säljer via oss blir automatiskt VIP-kund och får ta del av exklusiva erbjudanden och spännande aktiviteter. Läs mer här.