Säljguide bostadsrätt

Sälj din bostadsrätt med oss

Hos Pontuz Löfgren får du de bästa förutsättningarna för en framgångsrik bostadsförsäljning. När du funderar på att sälja din bostad bokar vi in ett möte hemma hos dig eller på vårt kontor. Vi går igenom det bästa upplägget för din bostadsförsäljning, värderar bostaden och går igenom i detalj hur försäljningsprocessen går till.

Det finns många skäl till att välja sin mäklare med omsorg. Men, när allt kommer omkring är det slutpriset som är det viktiga för de flesta. Det är troligen det som gör att upp emot varannan Kalmarbo väljer Pontuz Löfgren. Vi ger nämligen säljarna bättre betalt än hos någon annan mäklare.

1. Träffa mäklaren

När ni funderar på att sälja er bostad bokar vi in ett möte hos er eller på vårt kontor. Vi går igenom det bästa upplägget för er bostadsförsäljning. Vi värderar bostaden och förklarar också i detalj hur försäljningsprocessen går till.

2. Homestyling & fotografering

Vi erbjuder alltid våra kunder homestyling i samband med fotografering. Det är många gånger det små detaljerna som gör den stora skillnaden. A och O är att skapa en röd tråd i hemmet och att skapa rymd. Detta är för att göra ett så lugnt intryck som möjligt och lämna utrymme åt de potentiella köparna, så att det kan känna igen sig själva i den nya bostaden. Läs mer om homestyling här.

Presentationen av er bostad är viktig. Vi vill att den ska hålla hög kvalitet. Därför har vi proffsfotografer som kommer ut och fotograferar er bostad. Dessa bilder använder vi sedan i marknadsföringen. Läs mer om proffsfotografering här.

3. Upplysningsplikt

Likväl som köparen har en undersökningsplikt har ni som säljare en upplysningsplikt. Ni är skyldiga att informera köparen om alla fel och brister ni känner till och som inte kan anses normala med hänsyn till bostadens ålder. Genom att upplysa om sådana fel blir ni inte ersättningsskyldiga för dem i efterhand.

4. Bostadsbeskrivning

Efter att ni haft en konsultation med vår stylist och vår fotograf tagit bilder på er bostad är det dags för en bostadspresentation.
Ansvarig fastighetsmäklare beskriver er bostad och en presentation börjar ta form med de bilder som fotografen tagit. Självklart godkänner ni tex­terna innan försäljningen påbörjas.

5. Marknadsföring

Ni får den maximala marknadsföringen när er bostad finns på vår hemsida och Hemnet.se. Vi har även annonser i facktidningar och i rikspress – där så erfordras. Som tilläggstjänst kan vi erbjuda att din bostad exponeras med film och statister.

7. Visning, budgivning, överlåtelseavtal & tillträde

Visning

Hos oss är det alltid personliga och bokade vis­ningar. Detta gör att kunden i lugn och ro kan gå igenom bostaden i den takt kunden önskar samt ställa frågor till mäklaren. Vi värnar om er integritet, därav de bokade visningarna med namn och telefonnummer. Ni har på så sätt möj­lighet att få reda på vilka som besökt er bostad.

Budgivning

En budgivning kan uppkomma när flera spe­kulanter är intresserade. Vi använder oss av öppen budgivning, den vanligaste varianten. Det innebär att spekulanter lämnar sitt bud till ansvarig fastighetsmäklare, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och alla budgivare. Efter avslutad budgivning lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan överlåtelseavtal är undertecknat av båda par­ter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgiv­ning men innan överlåtelseavtal undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet ska beaktas.

Överlåtelseavtal

Då kontraktsmötet äger rum går fastighetsmäk­laren igenom överlåtelseavtalet och stämmer av om det råder några oklarheter.

Tillträde

Överlåtelse av bostadsrätten sker enligt överenskommelse. Vi bokar in tid och plats med köpare, säljare och bank. Vid tillträdet överlämnar fast­ighetsmäklaren en likvidavräkning, vilket är en ekonomisk redovisning mellan säljare och köpa­re, samt ett köpbevis, som är ett slutgiltigt kvitto på köpet. Säljaren lämnar ifrån sig nycklar och andra handlingar av vikt till köparen.

8. Efter tillträde


Flyttkartonger

När ni säljer er bostad genom oss är ni välkomna att hämta tio stycken flyttkartonger hos oss helt kostnadsfritt.

Flyttsläp
Ni får också, kostnadsfritt, låna ett flyttsläp under en dag när ni säljer er bostad genom oss.

Skatteberäkning
Efter avslutad affär erbjuder vi er deklarations­hjälp.

Pontuz Exclusive
Ni som köper eller säljer via oss blir automatiskt VIP-kund och får ta del av exklusiva erbjudanden och spännande aktiviteter. Läs mer.