Stegen för en säljare...

Träffa mäklaren

När ni funderar på att sälja er bostad bokar vi in ett möte hos er eller på vårt kontor. Vi går igenom det bästa upplägget för er bostadsförsäljning. Vi värderar bostaden och förklarar också i detalj hur försäljningsprocessen går till.

Homestyling

Vi erbjuder alltid våra kunder en kostnadsfri konsultationstimme med vår stylist som går ige­nom vad ni kan göra för att förbereda bostaden inför fotografering och visning. Det är många gånger de små detaljerna som gör den stora skillnaden. A och O är att skapa en röd tråd i hem­met och att skapa rymd. Detta för att göra ett så lugnt intryck som möjligt och lämna utrymme åt de potentiella köparna, så att de kan känna igen sig själva i den nya bostaden. Läs mer om homestyling här.

Upplysningsplikt

Likväl som köparen har en undersökningsplikt har ni som säljare en upplysningsplikt. Ni är skyldiga att informera köparen om alla fel och brister ni känner till och som inte kan anses normala med hänsyn till bostadens ålder. Genom att upplysa om sådana fel blir ni inte ersättningsskyldiga för dem i efterhand.

Proffsfotograf

Presentationen av er bostad är viktig. Vi vill att den ska hålla hög kvalitet. Därför har vi en proffsfotograf som kommer ut och fotografe­rar er bostad. Dessa bilder använder vi sedan i marknadsföringen. Läs mer om proffsfotografering här.

Bostadspresentation

Efter att ni haft en konsultation med vår stylist och vår fotograf tagit bilder på er bostad är det dags för en bostadspresentation.

Ansvarig fastighetsmäklare beskriver er bostad och en presentation börjar ta form med de bilder som fotografen tagit. Självklart godkänner ni tex­terna innan försäljningen påbörjas. När texter­na är färdiga gör vi en broschyr över er bostad. Denna delas ut till spekulanter på visningen.

Marknadsföring

Ni får den maximala marknadsföringen när er bostad finns på vår hemsida och Hemnet.se. Vi har även annonser i Barometern, i facktidningar och i rikspress – där så erfordras.

Som tilläggstjänst kan vi erbjuda att din bostad exponeras med film och statister. Dessutom kan du öka mediagraden genom att köpa en helsida i Barometern.

Visning

Hos oss är det alltid personliga och bokade vis­ningar. Detta gör att kunden i lugn och ro kan gå igenom bostaden i den takt kunden önskar samt ställa frågor till mäklaren. Vi värnar om er integritet, därav de bokade visningarna med namn och telefonnummer. Ni har på så sätt möj­lighet att få reda på vilka som besökt er bostad.

Budgivning

En budgivning kan uppkomma när flera spe­kulanter är intresserade. Vi använder oss av öppen budgivning, den vanligaste varianten. Det innebär att spekulanter lämnar sitt bud till ansvarig fastighetsmäklare, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och alla budgivare. Efter avslutad budgivning lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av båda par­ter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgiv­ning men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet ska beaktas.

Kontrakt

Då kontraktsmötet äger rum går fastighetsmäk­laren igenom överlåtelseavtalet och stämmer av om det råder några oklarheter.

Flyttkartonger

När ni säljer er bostad genom oss är ni välkomna att hämta flyttkartonger hos oss kostnadsfritt.

Flyttsläp

Ni får också låna en flyttsläp under en dag när ni säljer er bostad genom oss.

Tillträde

Överlåtelse av bostadsrätten sker enligt överenskommelse. Vi bokar in tid och plats med köpare, säljare och bank. Vid tillträdet överlämnar fast­ighetsmäklaren en likvidavräkning, vilket är en ekonomisk redovisning mellan säljare och köpa­re, samt ett köpbevis, som är ett slutgiltigt kvitto på köpet. Säljaren lämnar ifrån sig nycklar och andra handlingar av vikt till köparen.

Skatteberäkning

Efter avslutad affär erbjuder vi er deklarations­hjälp.

Pontuz Exclusive

Ni som köper eller säljer via oss blir automatiskt VIP-kund och får ta del av exklusiva erbjudanden och spännande aktiviteter. Läs mer om Exclusivekortet här.