Kvarnviksvägen 7
Scrolla ner

Kvarnviksvägen 7

595 000 kr

Kommun/Område:
Oskarshamn / Kvarnviken
Bostadstyp:
Tomt
Fast.beteckning:
Saltvik 44:5

Kontakta mäklaren för visning.

Sista tomten på Kvarnviksvägen! Detta är den sista av de 17 havsnära tomterna som släpptes till försäljning, i denna idylliska skärgårdsmiljö, på Kvarnviksvägen/Ovädersleden.

Så tveka inte att höra av dig snarast för mer information om ni är intresserade!

Är det dags att förverkliga nybyggardrömmen där ni kan sätta er helt personliga prägel på både husets och tomtens utformning?

Tomternas storlek varierar från ca 1200 kvm upp till nästan 3000 kvm och placering samt utformning är i så stor utsträckning som möjligt anpassat till befintlig terräng för att bevara områdets fantastiska naturvärden och skärgårdskaraktär. Tomterna är omgivna av underbar natur.

Tomtpriserna är exklusive anslutningsavgifter för el, kommunalt V/A samt fiber. Kommunalt vatten och avlopp är nu färdigdraget i området och vägen är numera en kommunal väg.
Ert nya läge? Detaljplanen är väldigt generös gällande både byggrätter och val av material. Man får bebygga 20% av tomtens yta men den maximala byggarean är begränsad till 350 kvm. Den tillåtna, väl tilltagna, nockhöjden om 10 m möjliggör utmärkta förutsättningar för montering av solpaneler.

Här tror vi verkligen att möjligheterna för att bygga ett riktigt personligt drömboende borde vara minst sagt goda.

Säljare till tomten är Jansson Mark och priset på tomten är fast och vi tillämpar ”först till kvarnprincipen” vid försäljningsarbetet.

Det finns ledig båtplats vid hamnen i Saltvik
för köparen till denna tomt.

Kvarnviken har centrum på behagligt avstånd och erbjuder verkligen en unik boendekvalité.

Välkommen att höra av er för mer information!

Fakta och dokument

Typ
Tomt
Upplåtelseform
Friköpt
Fast.beteckning
Saltvik 44:5
Adress
Kvarnviksvägen 7
Postadress
572 92 Oskarshamn
Område
Kvarnviken
Kommun
Oskarshamn
Tomtarea
1 255 m²
Pris
595 000 kr
Övrigt
Tillträde efter överenskommelse. Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
Vatten/avlopp
Eftersom utbyggnaden av VA:t på Ovädersleden och Kvarnviksvägen sker i kommunal regi så är tidplanen utom Jansson Mark AB:s kontroll. VA-avgifterna för respektive tomt bestäms av den kommunala taxan och betalas in till kommunen direkt av köparna.

Området kommer att följa den vanliga V/A-taxan i kommunen:
VA-taxan är uppbyggd av 4 parametrar;
- 1. Servisavgift
- 2. Förbindelsepunktsavgift
- 3. Tomtyteavgift (övre gräns på 2005 kvm sedan är den konstant oavsett hur stor tomten är)
- 4. Lägenhetsavgift
Dessa fyra parametrar kan tillsammans inte bli dyrare än sammanlagt 300 641 sek ink moms i VA-taxa totalt för en tomt i enligt 2020 års prisnivå.

Prisexempel:
- För en tomt som är 1200 kvm blir totala priset för V/A-taxan 240 299 sek
- För en tomt som är 1500 kvm stor blir totala priset för V/A-taxan 262 786,50 sek
- För en tomt som är 2005 kvm eller större blir totala priset 300 641 sek

- Pumpar: För alla nya tomter på Kvarnviksvägen kommer det att behövas en pump inne på tomten för att hjälpa självfallet ned till huvudledning. Denna pump ingår i anslutningsavgiften. Behovet av pump kommer att synas på nybyggnadskartorna så att bygglovsavdelningen får informationen. Kostnaden ingår i VA-avgiften men man måste hämta och montera själv och ansluta till el. Måtten på pumpen är cirka 2,0 m lång x 0,8 m i diameter (OBS exakta måtten fås direkt från kommunen).

För mer information hänvisar vi till Oskarshamns kommun.
Tomten
Utmärkning tomtgränser Lantmäteriet:
- Metallrör är utsatta i samtliga mätpunkter/gränsanvisningar för samtliga tomter. Undantag är de mätpunkter som ligger invid ett vägområde. Här har man kvar träläktarna till dess att vägarna är färdigbyggda. Därefter kommer kommunen på uppdrag av Lantmäteriet ut och slår i de sista metallrören.

- Förrättning och utmärkning i terräng av nya tomter är en kostnad som Jansson mark står för. När ett metallrör väl är nerslaget så övergår dock ansvaret för denna till nya ägaren av tomten. Dvs skulle ett metallrör försvinna när byggnation sker inne på själva tomten av ett hus så är det något man själv får bekosta. Koordinater finns dock inskrivet hos Lantmäteriet så det skall vara lätt att återfinna mätpunkten/gränsanvisningen igen.

Tomten säljs i befintligt skick då Jansson Mark AB inte kommer att styra var man placerar en byggnad. Tanken med området är att den som köper en tomt själv skall få bestämma tomtens utformning, byggnadens placering och höjdsättning samt om tex en bergknalle skall ses som en tillgång eller om man vill ta bort den. Varje tomt är unik och skall så förbli. Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) berggrundskarta kännetecknas planområdet av typisk urbergsterräng med förekomst av kala berghällar och blockrika sluttningar. Enligt SGU:s jordartskarta domineras detaljplaneområdet av berg, tunt osammanhängande jordtäcke på berg, morän, gyttja/torv, klapper och svallsediment. (Se planbeskrivning sid 12). Under detaljplanearbetets gång har alla undersökningar gjorts som krävts av kommunen och berörda myndigheter. Någon geologisk undersökning har inte gjorts på varje specifik tomt av Jansson Mark AB. Jansson Mark AB kan ej anses vara vållande till eventuella egendomsskador som kan uppkomma på grund av förändringar i markförhållanden utan friskriver sig från eventuella egendomsskador. Detta är en standardformulering hos Jansson Mark AB då de säljer rå tomtmark i befintligt skick och ej bygger inne på tomtmarken.

Som köpare till någon av dessa tomter är det viktigt att man är införstådd med informationen ovan.
Byggrätt
Man får bebygga upp till 20% av tomtarean dock är den maximala byggarean begränsad till 350 kvm. För närmare info se bifogad detaljplan.

Driftkostnader

Ekonomi

Taxeringsvärde:
447 000 kr (fastställt avseende år 2022)
Markvärde:
447 000 kr
Skatt/avgift:
4 470 kr
Typkod:
210, Småhusenhet, tomtmark

Servitut/ Planbestämmelser

Planbestämmelser: Detaljplan

Bygglov för de nya tomterna kan sökas först när den kommunala V/A utbyggnaden på respektive väg är klart. Stegen för att få bygglov är enligt kommunen följande:

1. Kommunalt vatten och avlopp är färdigbyggt
2. Beställ nybyggnadskarta
3. Under tiden färdigställ övriga ritningar och
dokument som behövs till bygglovet
4. Sök bygglov

Följande information om bygglov har lämnats från Oskarshamns kommun:

- När ett ärende är komplett har vi enligt plan- och bygglagen 10 veckor på oss att handlägga ärendet. För enklare ärenden tar det i genomsnitt 5 veckor, men för nybyggnad av enbostadshus får man räkna med en längre handläggningstid.

- Enligt den fasta gällande taxan kostar ett bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus från 19 900:- till 32 600:-. Ingen planavgift tas ut vid bygglov då denna redan är täckt under planarbetet.

- Det behövs en nybyggnadskarta som bl.a. ska redovisa höjder och va-ledningar. Om man beställer en karta innan alla uppgifter är klara finns en stor risk att det krävs en revidering om det gått för lång tid till bygglovsansökan eller om det hänt för mycket i området.

- Generellt räknas byggnadshöjden från medelmarknivå.

- En bedömning och en prövning av ett marklov sker först när en ansökan kommer in. Med hänsyn bl.a. till omgivande tomter och höjder går det inte i förväg säga vad som är möjligt.

- Vad gäller tillgängligheten ska bl.a. huvudentrén vara tillgänglig och användbar, för småhus är tillgängligheten till byggnaden tillgodosedd om det med enkla åtgärder i efterhand går att på tomten ordna en ramp till entrén.

- En angöringsplats för bilar ska finnas inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré. Gångvägen mellan biluppställningsplatsen ska vara tillgänglig och användbar.

Ekonomi

Taxeringsvärde:
447 000 kr (fastställt avseende år 2022)
Markvärde:
447 000 kr
Skatt/avgift:
4 470 kr
Typkod:
210, Småhusenhet, tomtmark

Erbjudande boendekalkyl

Om du önskar få en skriftlig beräkning av boendekostnaderna - en boendekostnadskalkyl – ta kontakt med ansvarig mäklare.

Vi hjälper dig att finansiera ditt boende

Ansök om Lånelöfte hos Handelsbanken. Vi erbjuder konkurrenskraftiga räntor och lånebesked inom 24h. Du är också varmt välkommen att kontakta Jasmine på vårt kontor i Kalmar för personlig service.

Jasmine Ghandour Rådgivare 0480-48 01 61 [email protected]