Sjöbrisvägen 6
Scrolla ner

Sjöbrisvägen 6

850 000 kr

Kommun/Område:
Oskarshamn / Kvarnviken
Bostadstyp:
Tomt
Fast.beteckning:
Saltvik 44:19

Kontakta mäklaren för visning.

Välkommen till Sjöbrisvägen! Är det dags att förverkliga nybyggardrömmen där ni kan sätta er helt personliga prägel på både husets och tomtens utformning? Då har vi det stora nöjet att kunna erbjuda denna attraktiva villatomt med ett unikt och havsnära läge! Detta är sista tomten som finns kvar på Sjöbrisvägen. Så vänta inte för länge med att höra av er om ni är intresserade. För en sån här chans kanske inte kommer tillbaka!

Tomterna ligger belägna uppe på en höjd långt ut på Ovädersleden i Saltvik. Tomterna har ett skyddat och lugnt läge utmed en ny liten stickgata, upp från Ovädersleden, med namnet Sjöbrisvägen. Här bor du med skärgården som granne omgiven av underbar natur, klipphällar och skog uppe på en slänt.

Tomternas placering och utformning är helt anpassad till befintlig terräng för att bevara områdets fantastiska naturvärden vilket gör att ingen tomt är den andra lik. Detaljplanen är generös gällande byggrätter och val av material för att behålla den variation som finns i området idag. Man får bebygga 20% av tomtens yta men den maximala byggarean är begränsad till 350 kvm. Den tillåtna, väl tilltagna, nockhöjden om 10 m möjliggör utmärkta förutsättningar för montering av solpaneler. Här tror vi verkligen att möjligheterna för att bygga ett riktigt personligt drömboende borde vara minst sagt goda.
Mysig gata med endast 5 tomter! Tomtpriset är exklusive anslutningsavgifter för el, kommunalt V/A samt fiber. Utöver tomtens annonserade pris så tillkommer 300.000:- för köparen som ersättning till säljaren för anslutning av kommunalt vatten och avlopp. Eftersom det är exploatören Jansson Mark AB som är byggherre för Sjöbrisvägen och dess V/A så är det till exploatören som man betalar V/A-avgiften.

Nu när Sjöbrisvägen står klar kommer vägen/gatan övertas av kommunen och bli en kommunal gata.

Säljaren till denna tomt är Jansson Mark och det är fasta priser för varje tomt så vi tillämpar ”först-till-kvarn-principen” vid försäljningsarbetet.

Varmt välkommen att höra av er för mer information!

Fakta och dokument

Typ
Tomt
Upplåtelseform
Friköpt
Fast.beteckning
Saltvik 44:19
Adress
Sjöbrisvägen 6
Postadress
572 92 Oskarshamn
Område
Kvarnviken
Kommun
Oskarshamn
Tomtarea
1 385 m²
Pris
850 000 kr
Övrigt
Tillträde efter överenskommelse. Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
Vatten/avlopp
Kommunalt vatten, Kommunalt avlopp.
Tomten
Tomten köps i befintligt skick då Jansson Mark AB inte kommer att styra var man placerar en byggnad. Tanken är att den som köper en tomt själv skall få bestämma tomtens utformning, byggnadens placering och höjdsättning samt om tex en bergknalle skall ses som en tillgång eller om man vill ta bort den. Varje tomt är unik och skall så förbli. Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) berggrundskarta kännetecknas planområdet av typisk urbergsterräng med förekomst av kala berghällar och blockrika sluttningar. Enligt SGU:s jordartskarta domineras detaljplaneområdet av berg, tunt osammanhängande jordtäcke på berg, morän, gyttja/torv, klapper och svallsediment. (Se planbeskrivning sid 12). Någon geologisk undersökning har inte gjorts på varje specifik tomt av Jansson Mark AB. Jansson Mark AB kan ej anses vara vållande till eventuella egendomsskador som kan uppkomma på grund av förändringar i markförhållanden utan friskriver sig från eventuella egendomsskador. Detta är en standardformulering hos Jansson Mark AB då vi säljer tomtmarken rå i befintligt skick och ej bygger inne på tomtmarken.

Som köpare ska man vara införstådda med all information ovan och med samtliga villkor och accepterar dessa full ut.

En del av denna tomt (se markering i form av rutnät inne på bilaga för respektive tomt) har grovterrasserats av PEAB för att underlätta anläggandet av en infart och utfart till tomten när Sjöbrisvägen är färdig. Inom markerad yta har PEAB fyllt upp med överskottsberg. Grovterrassering betyder att nivån fortfarande kan skilja på flera decimeter. PEAB arbetar enligt nu gällande standarder för markarbeten; AMA anläggning 13 samt även AMA El 19. PEAB kommer även att lämna en egenkontroll och packningsjournal över det område som PEAB har grovterrasserat.

Utmärkning tomtgränser Lantmäteriet:
- Metallrör kommer att sättas ut i samtliga mätpunkter /gränsanvisningar för samtliga tomter. Undantag är de mätpunkter som ligger invid ett vägområde. Här har man kvar träläktarna till dess att vägarna är färdigbyggda. Därefter kommer Lantmäteriet eller part anlitad av Lantmäteriet ut och slår i de sista metallrören.
- Förrättning och utmärkning i terräng av tomter är en kostnad som Jansson mark står för. När ett metallrör väl är nerslaget så övergår dock ansvaret för denna till nya ägaren av tomten. Dvs skulle ett metallrör försvinna när byggnation sker inne på själva tomten av ett hus så är det något man själv får bekosta. Koordinater finns dock inskrivet hos Lantmäteriet så lätt att återfinna mätpunkten/gränsanvisningen igen.


Övrigt:

Stegen för att få bygglov är enligt kommunen följande:
1. Först ska VA vara färdigbyggt
2. Beställ nybyggnadskarta
3. Under tiden färdigställer man övriga ritningar och dokument som behövs till bygglovet
4. Sök bygglov

- Detaljprojektering som visar vägens färdiga höjder bifogas. Det sprängningsarbete som behövs göras för byggnationen av Sjöbrisvägen och dess VA är redan gjort. Under detta arbete grovterrasserade man vissa ytor inne på några av tomterna för att underlätta anläggandet av en in och utfart när vägen väl står klar, se mer info under rubriken "tomten". Jansson Mark AB använder sig av samma entreprenör som kommunen använder sig av för huvudleden Ovädersleden och Kvarnviksvägen, PEAB, för att säkra samma utförande och standard.

Kontaktuppgifter för mer ingående information/frågor:

- Frågor gällande bygglov och planbestämmelser: [email protected] alt deras gemensamma nummer 0491-88730.

Anslutningsavgifter i övrigt:
El: Information ges av Oskarshamn Energi, 0491-88110.

Fiber: Information ges från IP Only, [email protected] alternativt 0200-430000.
Byggrätt
Se bifogad detaljplan.

Driftkostnader

Ekonomi

Taxeringsvärde:
461 000 kr (fastställt avseende år 2022)
Markvärde:
461 000 kr
Skatt/avgift:
4 610 kr
Typkod:
210, Småhusenhet, tomtmark

Servitut/ Planbestämmelser

Planbestämmelser: Detaljplan

Ekonomi

Taxeringsvärde:
461 000 kr (fastställt avseende år 2022)
Markvärde:
461 000 kr
Skatt/avgift:
4 610 kr
Typkod:
210, Småhusenhet, tomtmark

Erbjudande boendekalkyl

Om du önskar få en skriftlig beräkning av boendekostnaderna - en boendekostnadskalkyl – ta kontakt med ansvarig mäklare.

Vi hjälper dig att finansiera ditt boende

Ansök om Lånelöfte hos Handelsbanken. Vi erbjuder konkurrenskraftiga räntor och lånebesked inom 24h. Du är också varmt välkommen att kontakta Jasmine på vårt kontor i Kalmar för personlig service.

Jasmine Ghandour Rådgivare 0480-48 01 61 [email protected]